Dla kogo IT-PLM?

Dla rolników i lokalnych przetwórców żywności

IT-PLM umożliwia rolnikom i producentom indywidualne i zbiorowe prowadzenie i rozliczanie oraz analizowanie sprzedaży, zarządzanie asortymentem i wielkością oferty, a przede wszystkim cennikami.

Dla samorządów,

które chcą zwiększać znaczenie lokalnego rynku żywności produkowanej na swoim terenie, IT-PLM umożliwia utworzenie i promowanie platformy sprzedażowej w roli „organizatora rynku” dla miejscowych producentów i konsumentów bez potrzeby uczestniczenia w procesie sprzedaży.

Dla stowarzyszeń i spółdzielni ,

które już dziś sprzedają wprost do konsumenta – IT-PLM umożliwia wprowadzenie nowoczesnego systemu organizującego sprzedaż i rozliczenia dla nieograniczonej liczby kupujących i sprzedających oraz ilości transakcji.

Dla Lokalnych Grup Działania i Klubów Zakupowych zdrowej żywności,

dla tych, którzy chcą inicjować sprzedaż bezpośrednią na swoim terenie – IT PLM daje możliwość uruchomienia lokalnego rynku w oparciu o sprawdzone rozwiązanie.