Nasza oferta

Oferta dotyczy wdrożenia platformy sprzedażowej typu ‘marketplace’ pn. IT PLM® wraz z udostępnieniem praktycznych doświadczeń i wiedzy w celu zorganizowania i rozwijania lokalnego rynku produktów żywnościowych na określonym obszarze, np. na terenie gminy.

Wdrożenie platformy IT PLM® pozwala na prezentowanie w Internecie produktów rolnych i ustalanie ich cen bezpośrednio przez oferujących je rolników. System pozwala na realizację płatności online bezpośrednio na rzecz zarejestrowanych rolników. Łączy zatem bezpośrednio rolników i drobnych przetwórców żywności z konsumentami  w systemie Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁŻ).

Oprogramowanie IT PLM® realizuje (wspiera) procesy niezbędne dla funkcjonowania lokalnego rynku żywności, w tym:

zadania Organizatora Rynku (np. gmina, ODR, lokalna grupa działania),

zadania Sprzedawców (rolników, przedsiębiorców rolnych, zarówno rozproszonych, jak i działających wspólnie w formie klubów zakupowych lub stowarzyszeń)

zadania Kupujących  związane ze zdalnym zakupem, płatnościami i dostawą produktów.

IT PLM® jest zaawansowanym oprogramowaniem systemowym dostępnym w prosty sposób przez sieć i przeglądarkę w trybie zależnym od roli – administratora, producenta/sprzedawcy, kupującego.

IT PLM® pozwala producentowi na decydowanie o cenach, ilościach, daje możliwość przyjmowania lub odrzucania zamówień, oferuje także rolnikowi/producentowi możliwości analityczne – raporty i wykresy dotyczące zrealizowanej sprzedaży.

KORZYŚCI

IT PLM® jest podstawą dla tworzenia i rozwijania lokalnego rynku rolnego – wirtualnego targowiska połączonego z rynkiem fizycznym, na którym konsumenci mogą kupować żywnościowe produkty lokalne bezpośrednio od rolników i producentów żywności z terenu gminy. Przedsięwzięcie wpisuje się w misję aktywizacji gospodarki lokalnej, rozwoju obszarów wiejskich oraz ochrony środowiska naturalnego ponieważ:

  • PROMUJE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. Promuje postawy przedsiębiorcze wśród producentów i potencjalnych producentów żywności na terenie gminy, powiatu czy też większego regionu (chodzi o zachęcenie rolników, którzy dzisiaj nie zajmują się sprzedażą bezpośrednią czy też przetwórstwem, do przetwórstwa i sprzedaży bezpośredniej w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego – RHD czy też produkcji Marginalnej Lokalnej Ograniczonej – MLO);
  • AKTYWIZUJE LOKALNY RYNEK PRACY. Wspiera rynek pracy i jego potencjał poprzez kreowania nowych możliwości zatrudnienia przy organizowaniu lokalnych rynków żywnościowych w Internecie (nowe potrzeby marketingowe, IT, przetwórstwo, opakowania, doradztwo finansowe i prawne itp.) w połączeniu ze sprzedażą na targowiskach czy też u producenta.
  • STWARZA NOWE MOŻLIWOŚCI BIZNESOWE. Aktywizuje zawodowo mieszkańców gminy, zachęcając ich do podejmowania inicjatyw przedsiębiorczości gospodarczej oraz społecznej w zakresie produkcji, przetwórstwa oraz dostaw żywności produkowanej lokalnie. Tworzenie i wzmacnianie rynku lokalnego przez samorząd, obniża ryzyko i koszty rozpoczęcia działalności ponieważ każda indywidualna inicjatywa gospodarcza czy społeczna polega na wykorzystaniu działań wspólnych (np. kreowanie marki Klubu Zakupowego) do generowania korzyści indywidualnych (sprzedaży). Rozwój rynku lokalnego stwarza nowe możliwości biznesowe, który wymagają nowych umiejętności i wiedzy.
  • BUDUJE ATRAKCYJNOŚĆ REGIONU. Promuje miejscowość czy region, budując jego atrakcyjność dla mieszkańców, turystów, inwestorów oraz innych osób w kraju i zagranicą, poprzez kreowanie lokalnego rynku produktów wytwarzanych lokalnie jako wizytówkę (markę) regionu, integrując i promując inicjatywy lokalne w jedną całość.
  • CHRONI ŚRODOWISKO. Wspiera tradycyjne, przyjazne dla środowiska i krajobrazu sposoby produkcji rolnej. Eliminuje zbędny transport, który jest źródłem szkodliwych dla człowieka emisji zanieczyszczeń i jest zagrożeniem dla klimatu.
  • PROMUJE ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ. Lokalna produkcja rolna jest źródłem zdrowej żywności. Zwiększenie jej podaży i konsumpcji sprzyja zdrowiu społeczeństwa.